Telif Hakkı

  1. Ana Sayfa
  2. Telif Hakkı

Fikir Mülkiyet İddiaları
Son güncelleme: 18.08.2020

A. Telif Hakkı İhlali İddialarının Bildirilmesi

Tasarimcin.net, Site kullanıcısı tarafından yüklenen/oluşturulan içeriği telif hakkı veya diğer hakların ihlali açısından kontrol etmez. Ancak, yüklenen herhangi bir içeriğin telif hakkınızı veya ilgili münhasır hakkı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, aşağıdaki süreci izlemelisiniz. Tasarimcin.net, bildirilen ihlalleri araştırır ve üçüncü taraf haklarını ihlal ettiği gösterilen içeriği kaldırır veya devre dışı bırakır.

Raporunuzu hızlı ve etkili bir şekilde incelememize izin vermek için, bir telif hakkı ihlali bildirimi (“Bildirim”) aşağıdakileri içermelidir:

» Telif hakkıyla korunan çalışmanızın tanımı ve atıfta bulunduğunuz telif hakkı/telif hakları kapsamında neyin korunduğu

» Telif hakkı sertifikalarınız, örneğin kayıtlı veya kayıtsız

» Tescil numarası veya tescil belgesinin bir kopyası gibi telif hakkı sahipliğinizin kanıtı

» Kullanıcılarımızın telif haklarınızı nasıl ihlal ettiği iddia edilen kısa bir açıklama

» İhlal ettiğini iddia ettiğiniz ve kaldırılmasını talep ettiğiniz materyallere açık referans, örneğin kullanıcının bağlantı adresi vb.

» Tam adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız.

» Materyalin şikayet edildiği şekilde kullanılması için telif hakkı sahibi, aracısı veya yasa tarafından yetki verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan.

» Elektronik veya fiziksel imzanız

 

Bildiriminizi şu e-postaya gönderebilirsiniz: telifhakki@tasarimcin.net

Telif hakkınızı ihlal ettiği iddia edilen kullanıcıya bildirim hakkında bilgi vereceğimizi ve yanıt vermesine izin vereceğimizi unutmayın. Yeterli ihlal kanıtının sağlandığı durumlarda, kullanıcının yanıtını almadan önce bildirilen materyalleri kaldırabilir veya askıya alabiliriz. Hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen kullanıcının bize hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen materyali yayınlamasına izin verildiğini belirten uygun bir karşı bildirim sağladığı durumlarda, sizi bilgilendirebilir ve ardından kaldırılan veya devre dışı bırakılan materyali değiştirebiliriz.

Sitedeki materyalin veya etkinliğin telif hakkınızı ihlal ettiğini bilerek yanlış beyan ederseniz, kullanıcının uğradığı zararlardan (maliyetler ve avukatlık ücretleri dahil) sorumlu tutulabileceğinizi lütfen unutmayın.

 

B. Karşı Bildirim Prosedürleri 

Sitede yayınladığınız materyalin kaldırıldığına veya erişimin yanlışlıkla veya yanlış tanımlamayla devre dışı bırakıldığına inanıyorsanız, Telif Hakkı Taleplerimize yazılı bildirim göndererek bize bir karşı bildirim gönderebilirsiniz.

Bir Karşı Bildirim Aşağıdakileri içermelidir:

» Fiziksel veya elektronik imzanız.

» Kaldırılan veya erişimi devre dışı bırakılan materyalin tanımı ve materyalin kaldırılmadan veya erişim devre dışı bırakılmadan önce göründüğü konum.

» Sizinle iletişim kurabileceğimiz yeterli bilgi (adınız, posta adresiniz, telefon numaranız ve varsa e-posta adresiniz dahil).

» Kaldırılacak veya devre dışı bırakılacak materyalin yanlış veya yanlış tanımlanması sonucunda yukarıda tanımlanan materyalin kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan.

 

Bildirimini gönderen taraf, Karşı bildiriminizin kopyasını aldıktan sonra on iş günü içinde size karşı bir dava açmazsa, kaldırılan içeriği geri yüklememize olanak tanır. Sitesindeki materyal veya faaliyetin yanlışlıkla veya yanlış tanımlama ile kaldırıldığını veya devre dışı bırakıldığını bilerek kasıtlı olarak yanlış beyan ederseniz, kullanıcının uğradığı zararlardan (maliyetler ve avukatlık ücretleri dahil) sorumlu tutulabileceğinizi lütfen unutmayın.

 

 

C. Ticari Marka İhlali

Sitemiz, kullanıcı tarafından yüklenen/oluşturulan içeriği ticari marka veya diğer hakların ihlali açısından kontrol etmez. Ancak, yüklenen herhangi bir içeriğin ticari markanızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, aşağıdaki süreci izlemelisiniz. Sitemiz, bildirilen ihlalleri araştırır ve üçüncü taraf ticari marka haklarını ihlal ettiği gösterilen içeriği kaldırır veya devre dışı bırakır.

Raporunuzu hızlı ve etkili bir şekilde incelememize izin vermek için, bir ticari marka ihlali bildirimi aşağıdakileri içermelidir:

» Ticari markanızın ve ticari marka hak iddia ettiğiniz malların/hizmetlerin tanımı

» Ticari marka tescil belgeniz ve tescilin mevcut durumunu ve başlığını gösteren ilgili ülkenin ticari marka ofisi kayıtlarından alınan bir çıktı. Alternatif olarak, haklarınızı onaylayan bir mahkeme kararı ile birlikte markanızın kayıtlı olmadığına dair bir ifade

» Kullanıcılarımızın ticari markanızı/markalarınızı nasıl ihlal ettiği iddia edilen kısa bir açıklama

» İhlal ettiğini iddia ettiğiniz ve kaldırılmasını talep ettiğiniz materyallere açık referans, örneğin, kullanıcı bağlantı adresi vb.

» Tam adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız.

» Materyalin şikayet edildiği şekilde kullanılması ticari marka sahibi, temsilcisi veya yasalar tarafından yetki verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan.

» Bildirimde verilen bilgilerin doğru olduğuna ve ticari marka olduğunuza veya ticari marka sahibi adına şikayette bulunmaya yetkili olduğunuza dair yapılan açıklama

» Elektronik veya fiziksel imzanız

Bildiriminizi şu adrese gönderebilirsiniz: telifhakki@tasarimcin.net

Ticari markanızı ihlal ettiği iddia edilen kullanıcıya bildirimi hakkında bilgi vereceğimizi ve yanıt vermesine izin vereceğimizi unutmayın. Yeterli ihlal kanıtının sağlandığı durumlarda, kullanıcının yanıtını almadan önce bildirilen materyalleri kaldırabilir veya askıya alabiliriz. İhlalde bulunduğu iddia edilen kullanıcının bize hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen materyali yayınlamasına izin verildiğini belirten bilgiler sağlaması durumunda, sizi bilgilendirebilir ve ardından kaldırılmış veya devre dışı bırakılmış materyali değiştirebiliriz. Tüm bu durumlarda, yürürlükteki yasalara uygun hareket edeceğiz.

Tekrarlanan İhlaller

İhlalleri tekrarlayan kullanıcıların hesaplarını uygun durumlarda devre dışı bırakabilir veya sonlandırabiliriz.