• 00
  Gün
 • 00
  Saat
 • 00
  Dakika
 • 00
  Saniye

Yöneticiler Arası Sözleşme

Sitenin yöneticiliğini kabul edenler, Yöneticilik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur.

» Kurucu: Sitenin kurucusu demektir. Kurucu aynı zamanda sitenin bir yöneticisidir. 

» Yönetici: Mal ve hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilmesini yöneten kişidir. Yönetici bir kullanıcı gibi hizmet oluşturabilir.

» Site: www.tasarimcin.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

» Kura Sistemi: Yöneticilerin bir anlaşmazlığı durumunda kararın kura yöntemiyle belirlenmesine verilen isim.

» Hizmet: Sitede satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü hizmet veya içeriklerdir.

» Satıcı: Hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal veya hizmetleri, diğer kullanıcılara yönelik olarak satışa arz eden kullanıcı.

» Hizmet Komisyonu: Satıcılara aktarılacak olan alıcı ödeme tutarının belirli bir oranda kesintiye uğraması durumudur.

» Site Kurucu Oylama Sistemi: Site kurucusunun alınacak kararlarda %50 söz hakkına sahibi olması.

Örneğin: 1 site kurucusu ve 3 yöneticiden oluşan toplam 4 kişilik bir yönetici olsun. Yöneticilerden birinin siteye X adında bir kategori oluşturulması için bir teklifte bulunduğunu varsayalım. Bu teklifin kabul edilip edilmemesi konusunda oylama yapılsın ve oylama sonucunda 3 site yöneticisi “Evet, bu kategori oluşturulsun”, site kurucusu ise “Hayır, bu kategori oluşturulmasın” dediğini varsayalım. Bu durumda oylama sonucunda ne olumlu nede olumsuz bir karar çıkmış sayılır. Çünkü site kurucu oylama sisteminde site kurucusu %50 söz hakkına sahiptir, yani teklif sonrasında oylamada eşitlik sağlanmıştır. Oylama eşitliği durumunda ise kura sistemi’ne başvurulur. Teklifin kabul edilip edilmeyeceği kura yoluyla belirlenir.

» Klasik Oylama Sistemi: Yöneticilerin alınacak kararlarda eşit söz hakkına sahip olması.

Örneğin: 1 site kurucusu ve 3 yöneticiden oluşan toplam 4 kişilik bir yönetici olsun. Yöneticilerden birinin siteye X adında bir kategori oluşturulması için bir teklifte bulunduğunu varsayalım. Bu teklifin kabul edilip edilmemesi konusunda oylama yapılsın ve oylama sonucunda 3 site yöneticisi “Evet, bu kategori oluşturulsun”, site kurucusu ise “Hayır, bu kategori oluşturulmasın” dediğini varsayalım. Bu durumda oylama sonucundan olumlu bir karar çıkmış sayılır. Çünkü klasik oylama sisteminde her yönetici eşit söz hakkın sahiptir, teklif sonrasında da oylamada 3 yönetici “Evet, bu kategori oluşturulsun” derken 1 yönetici (site kurucusu) “Hayır, bu kategori oluşturulmasın” oyu vermiştir. Yani %75 oy çokluğuyla teklif kabul edilmiş sayılır.

a) Yönetici Sözleşmesi’nin konusu, sitede sunulan hizmet komisyonları, bu hizmet komisyonlarından yararlanma şartları ve oranları, yöneticilerin hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

b) Yönetici Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak site kurucusu tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı kabul etmiş olmaktasınız.

a) Yöneticiler, site kurucusunun yazılı onayı olmadan, Yönetici Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devir edemezler.

b) Tasarimcin.net‘in sunduğu hizmetlerden yararlanan yöneticiler, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. 

c) Yöneticilerin, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

d) Yöneticiler, site haklarına veya mal varlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kullanarak veya işleyerek, site ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Yöneticiler, herhangi bir yöneticinin Yönetici Sözleşmesi hükümlerine veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

f) Yöneticilerin tek başlarına sitede sağladıkları hizmetlerden veya yayınlanan içeriklerden dolayı site yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

g) Bir yönetici tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren yöneticinin sorumluluğundadır.

h) Yöneticiler sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde sitenin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Yönetici, sitede satışa arz ettiği hizmetlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı) Yönetici, satışa arz ettiği hizmetlerin, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirtilen, sitenin ve sitede sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Yönetici, sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde sitenin herhangi bir zarara uğraması durumunda, Tasarimcin.net‘in doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Yönetici, satışa arz ettiği hizmetler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, alıcıların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sitenin aleyhine alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini ilgili Yöneticiye rücu etme hakkı her zaman mevcuttur.

l) Yönetici, satışını yaptığı hizmetle ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, diğer site yöneticilerinin kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

m) Yönetici, alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Tasarimcin.net‘in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

n) Bir yönetici site dışında ve bu siteye benzer bir işleyişe sahip bir oluşum kurma yoluna gidemez.

Örneğin: Bu site dışında bir freelancer sitesi kuramaz veya siteye rakip olabilecek bir site kuramaz.

o) Yöneticiler sitede yayınlamadığı bir hizmeti kendi adına bir portföy sitesi kurup yayınlayabilir.

ö) Yöneticiler sitede yayınladığı içerikleri herhangi bir platformlarında yayınlayabilir veya paylaşabilir. 

p) Site kurucusu dilediği bir zamanda yöneticilerden sitede yayınlamış oldukları hizmetlerin ana çalışma dokümanını arşivlemek amacıyla yöneticilerden talep edebilir.

t) Site kurucusu yöneticilerden talep etmiş olduğu ana çalışma dosyalarını ancak şu amaçlarla talep edebilir:

» Kurucu hizmetleri arşivlemek amacıyla yöneticilerden talep edebilir. Yöneticilerin oluşturmuş olduğu hizmetlerde herhangi bir sorun oluşması durumunda site kurucusundan arşivlenen hizmetlerin aslının bir kopyasının verilmesini talep edebilir.

» Yöneticinin yöneticiliğinin sonlanması durumunda ve yöneticide şart koşulan unvanın olmaması durumunda hizmetlerin yöneticiler arasında eşit bir şekilde pay etmek amacıyla yöneticilerden talep edebilir. 

e) 1 elmas unvanına sahip olan bir yönetici sitede sunmuş olduğu hizmetlerin bir kopyasını site kurucusuna vermeme hakkına sahiptir ve 1 elmas unvanına sahip olan bir yönetici, daha önceden site kurucusuna arşivlemek amacıyla vermiş olduğu içeriklerin tamamen arşivden silinmesini isteme hakkına sahiptir.

s) 1 elmas unvanına sahip olmayan bir yönetici herhangi bir sebepten ötürü yöneticilikten ayrılması durumunda, sitede yayınlamış olduğu tüm hizmetlerin ana çalışma dosyalarını ve sitede yayın için kullandığı dosyaların bir kopyasını site kurucusuna vereceğini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

ş) Site kurucusu, yöneticilerden talep etmiş olduğu hizmetlerin ana çalışma dosyalarını hiçbir şekilde kullanamaz veya paylaşamaz.

u) Herhangi bir sebepten ötürü site yöneticiliği sonlanan bir yöneticinin site kurucusuna vermiş olduğu hizmetlerin veya içeriklerin ana çalışma dokümanları eğer yöneticiliği sonlanan yöneticide gerekli unvan yoksa site kurucusu tarafından Kura Sistemiyle site yöneticilerine eşit pay edilir. 

Örneğin, bir elmas unvanına sahip olmayan bir site yöneticisinin yayınlamış olduğu 100 hizmet olsun ve siteden ayrılan bu yönetici dışında sitenin 1 kurucusu ve 3 yöneticisi olduğunu var sayayım. Hizmetler site kurucusu tarafından kura ile kişi başına 25 er şeklinde dağıtılır.

v) Site kullanıcılarına taahhüt edilen her bir durumdan tüm site yöneticileri sorumludur. 

Örneğin bir Site kullanıcısına Kişisel Bilgilerinin üçüncü bir tarafla paylaşılmayacağı taahhüt edilmişse site kullanıcısının kişisel bilgilerinin üçüncü bir şahısla paylaşılmaması görevi tüm site yöneticilerine aittir. Hiçbir site yöneticisi bu taahhüde aykırı bir davranış ve tutumda bulunamaz.

» Bir yönetici 6 ayda en az 2 gümüş unvanı alabilecek kadar hizmet oluşturmak zorundadır.

a) Yeni bir kategorinin oluşturulma isteği veya bir kategorinin kaldırılma isteği herhangi bir yöneticinin teklifi ile gündeme gelebilir.

b) Yeni bir kategorinin oluşturulmasının kabul edilmesi durumunda ilgili kategori hakkında en az 20 içerik oluşturulduktan sonra kategori yayınlanır.

c) Bir kategorinin oluşturulması veya kaldırılması kurucu oylama sistemini ile oylanır.

a) Yöneticiler, satışa arz ettikleri hizmetlerin fiyatını site kurucu oylama sistemi ile standart bir fiyata bağlayıp satışa arz edeceklerdir.

b) Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. 

a) Sitenin kod yapısını veya görünümünü etkileyen her bir durumda kullanılır. 

Örneğin: 

» Siteye yeni bir kategori eklenmesi teklifinin karara bağlanması durumunda

» Aksi belirtilmediği durumda sitede yer alan herhangi bir metnin değişiklik teklifinin karara bağlanması durumunda (hakkımızda, üyelik sözleşmesi, kullanım şartları, gizlilik politikası gibi veya benzeri metinler)

» Siteye yeni bir özellik eklemek için bir scriptin eklenmesi 

b) Siteye yeni bir yönetici alınma teklifinin karara bağlanması durumunda

a) Sitenin kod yapısını veya görünümünü etkilemeyen her bir durumda kullanılabilir. 

Örneğin: Site yönetici gelir dağılımının değiştirilme teklifinin karara bağlanması durumunda kullanılabilir.

 b) Yöneticilerin hizmet oluşturma konusundaki yükümlülüklerin değişim teklifinin karara bağlanması durumunda

» Site hisse dağılımının sözleşmede belirtilenin aksine yeni bir şekilde düzenlenmesi teklifi kurucu tarafından oylamaya sunulur. Bu oylama klasik oylama sistemiyle karara bağlanır.

3 gümüş = 1 altına,  3 altın = 1 platinyuma, 3 platinyum = 1 elmas unvanına dönüşür.

a) Yöneticiler arasında düzenli periyotlarda yarışmalar düzenlenecek ve yarışma tarihleri kurucu tarafından belirlenip duyurulacaktır.

b) Kurucu veya herhangi bir yönetici bir yarışma talebinde bulunabilir. Bu talep klasik oylama sistemiyle oylanıp karara bağlanacaktır.

Örneğin: X yönetici a-b tarihleri arasında kartvizit kategorisiyle ilgili bir yarışma talebinde bulunabilir. Bu talep klasik oylama sistemi ile oylanır. Talebin kabul edilmesi durumunda yarışma talep edildiği tarihte otomatik olarak başlar ve biter.

c) Yarışma tarihi kurucu tarafından duyurulacaktır.

d) Düzenlenen yarışmanın bitiminde kurucu gümüş unvanlarını yöneticilere hak ettiği şekilde dağıtır.

e) Unvanların dağıtımında oluşan bir itiraz durumunda yapılan itiraz klasik oylama sistemi ile oylanıp karara bağlanır. 

f) Yarışmalar aynı kategoride veya farklı kategorilerde düzenlenebilir. 

Örneğin: Sadece logo kategorisine yönelik yarışma olabilir veya banner ve kartvizit kategorileri birleştirilerek bir yarışma yapılabilir. 

g) Yarışmanın hangi kategoriyle ilgili yapılacağı klasik oylama sistemi ile belirlenecektir.

h) Yöneticiler arasında düzenlenen yarışma birincisine 1 gümüş unvanı verilecek. Birincinin yayınlamış olduğu hizmet sayısının yarısı veya yarısından fazla hizmet yayınlayan yöneticilere ise yarım gümüş, birincinin oluşturmuş olduğu hizmet sayısının çeyreği veya çeyreğinden yarısına kadar hizmet yayınlayan yöneticilere ise çeyrek gümüş unvanı verilecektir.

Örneğin: En fazla hizmet yayınlayan yöneticinin 100 hizmet yayınladığını varsayalım, bu durumda;

» 50-99 arası hizmet yayınlayan yöneticilere yarım gümüş

» 25-49 arası hizmet yayınlayan yöneticilere çeyrek gümüş 

unvanı verilecektir.

a) Siteden elde edilen gelirlerin %90’ı yöneticiler arasında pay edilir. %10’u ise site gelişimine (örneğin sitenin reklamının yapılması gb. durumlara) ayrılacaktır. 

b) Siteden elde edilecek herhangi bir gelir yöneticilerin derecesiyle doğru orantılı olarak pay edilir. 

Örneğin: X,Y,Z adında 3 yönetici olduğunu varsayalım. X yöneticisinin 1 altın derecesi, Y yöneticisinin 5 altın derecesi, Z yöneticisinin 3 altın derecesi olsun. Siteden elde edilen gelirin 100 tl olduğunu varsayalım. Bu 100 TL’nin %10’u site gelişimine ayrılması gerektiği için 10 tl site gelişimine ayrılır. Geriye kalan 90 tl yöneticilerin derecesiyle doğru orantılı olarak pay edilir. Yani X yöneticisine 10 tl, Y yöneticisine 50 tl, Z yöneticisine 30 tl şeklinde pay edilir.

a) Site kurucusu %51 hisse oranına, site kurucusu dışındaki diğer yöneticiler ise %49 hisse oranına sahip olacaktır.

b) Site kurucusu hisse oranı dışındaki hisse oranı yani %49’luk site hisse oranı unvanla doğru orantılı bir şekilde pay edilecek.

c) Site yöneticisi uygun gördüğü hallerde hisse dağılımını düzenleyip klasik oylama sistemiyle oylamaya sunabilir.

a) 1 elmas veya daha üst bir unvana sahip olan site yöneticileri site hisselerini devredebilir veya satabilir.

b) 1 elmas unvanına sahip olmayan site yöneticileri site hisselerini devredemez veya satamaz. 

c) 1 elmas unvanına sahip olmayan site yöneticisinin site yöneticiliğinden ayrılma veya site yöneticiliğinden ihraç edilmesi durumunda yöneticinin site hisseleri tüm yöneticiler arasında eşit bir şekilde pay edilir.

a) Sitedeki içeriklerin nasıl oluşturulduğu konusundaki bilgiler yöneticiler dışında herhangi biriyle paylaşılamaz.

Örneğin: İntro tasarımlarının template çalışmaları olduğu, logo tasarımlarının freepik gibi sitelerden indirilip siteye eklendiği veya sitede yer alan hizmetlere kaynak olan sitelerin isimleri (freepik, envato vb.) gibi bilgiler yöneticiler dışında herhangi biriyle paylaşılamaz. Paylaşılması durumunda ilgili yöneticiye yaptırımlar uygulanır.

b) Sitenin oluşturulmasında kullanılan veya sitenin bir parçası sayılan tema veya temalar, scriptler, eklentiler veya herhangi bir kod hakkındaki bilgiler yöneticiler dışında herhangi biriyle paylaşılamaz.

c) Kurucu tarafından yöneticilere yönelik paylaşılan eğitim videoları yöneticiler dışında herhangi biriyle paylaşılamaz.

d) Sitede yer alan herhangi bir tasarımın oluşturulma aşamaları yöneticiler dışında herhangi biriyle paylaşılamaz.

Örneğin: Siteye nasıl logo oluşturulduğunun eğitimi yöneticiler dışında herhangi birine verilemez.

a) Kurucunun izni olmadan yöneticiler arasında gizli kalması gereken konulardan herhangi birinin ifşa edilmesi durumunda ifşa eden yöneticinin yöneticiliğine son verilecektir.

b) 6 ay içinde 2 gümüş unvanı alamayan bir yöneticinin 2 gümüşlük kademesi düşürülür. Unvan düşümü için gümüş sayısı yetersiz olan bir yöneticinin her bir gümüş unvanı karşılığında son 10 yarışmada oluşturulan en az hizmet sayısınca hizmetine el konulur.

Örneğin: 1. yarışmada en az 20 , 2. yarışmada en az 15, 3 ve 4. yarışmada en az 30, 5. ve 6. yarışmada en az 18, 7. ve 8. yarışmada en az 20, 9. yarışmada en az 23 ve 10. yarışmada ise en az 19 hizmet yayınlanmış olsun. Son 10 yarışmada en az hizmet, 2. yarışmada yayınlanmış yani 6 ay boyunca 2 gümüş unvanı alamayan yöneticiden ya her bir gümüş unvanı için 15 yayınladığı hizmet diğer yöneticilere hibe edilir yada 2 gümüş unvanı düşürülür. Yöneticinin yetersiz gümüş unvanı olması durumunda gerekli olduğu kadar içeriğine el konulur.

c) Yönetici gümüş unvanının düşürülmesi yerine her bir gümüş unvanı karşılığında düzenlenen son 10 yarışmada oluşturulan en az hizmet sayısınca hizmeti yöneticilere hibe edebilir.

a) 1 elmas veya daha üst bir unvana sahip olan site yöneticisi yöneticiliğini bir kişiye veya kuruma devredebilir. Yöneticiliğin devredildiği kişi veya kurum yöneticiliğe uygun olmalıdır.

b) Yöneticiliğin devredildiği kişi veya kurumun yöneticiliğe uygun olup olmadığı kurucu oylama sistemiyle karara bağlanır.

c) 1 elmas unvanından daha alt bir unvana sahip olan site yöneticisi yöneticiliğini bir kişiye veya kuruma devredemez.

d) Yönetici bir başka yöneticiye ait yayında olan bir hizmeti ilgili yöneticinin izni olmadan sitede tekrardan paylaşamaz.

e) Teknik aksaklıklardan dolayı sitede meydana gelebilecek sorun veya hatalardan site kurucusu sorumlu değildir.

a) Herhangi bir yöneticinin teklifi üzerine, sözleşmede değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler kurucu oylama sistemi ile oylanıp karara bağlandıktan sonra geçerlilik kazanır.

b) Yönetici Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya belirtilen geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

c) Yönetici Sözleşmesi, yöneticinin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Yönetici Sözleşmesi, yönetici siteden ayrılmadığı sürece yürürlükte kalacak ve yöneticiler arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; yöneticinin kalıcı olarak siteden ayrılması durumunda sözleşme sona ermiş sayılacaktır.